Луцький ліцей №14 імені Василя Сухомлинського –– це сучасний заклад загальної середньої освіти, який формує освічену, національно свідому, духовно розвинену, творчу особистість, здатну незалежно мислити й відповідально діяти згідно з принципами добра та справедливості.

У ліцеї

· інноваційний освітній простір;

· індивідуальна траєкторія розвитку особистості;

· свобода вибору життєвої перспективи;

· ґрунтовна науково-теоретична й загальнокультурна підготовка з предметів математичного профілю, української та іноземної філології;

· поглиблене вивчення української мови, історії, математики, англійської мови;

· авторська виховна система з формування національної свідомості та самосвідомості учнів, яка ґрунтується на вивченні родоводу кожного учня та здійсненні виховного впливу засобами етнопедагогіки з урахуванням педагогічного досвіду кожної сім’ї через символічну «клас-родину»;

· учнівське наукове товариство «Інтелект»;

· щорічні іменні премії переможцям предметних олімпіад, конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт, турнірів, інших інтелектуально-творчих змагань;

· саморозвиток, самовдосконалення особистості у 37 гуртках, спортивних секціях, творчих студіях, клубах за інтересами;

· Європейський клуб «Мрія»;

· народний етнографічний музей «Світлиця»;

· естетичне виховання учнів на уроках мистецтва, музичного та образотворчого мистецтва, хореографії, трудового навчання.


Вiзитна картка

Адреса ліцею: 43018, м.Луцьк, вул.Гімназійна,8

E-mail: gimn14lutsk@outlook.com

Веб-сайт: www.gimn14.lutsk.ua

Час роботи школи: 1978-1996

Школи-гiмназii: 1991-1995

Гiмназiї: 1996-2021

Ліцею: 2022 -

Вчительсько-викладацький колектив налічує – 104 ( вчителі - 92, викладачі, вчителі-сумісники – 12)

З 92 основних педагогічних працівників мають кваліфікаційні категорії:

«спеціаліст вищої категорії» - 62

«спеціаліст першої категорії» - 13

«спеціаліст другої категорії» - 7

«спеціаліст» - 6

без категорії - 4

Кількість педагогів, що мають педагогічні звання:

«Учитель методист» - 34

«Старший учитель» - 11

Вiдм. освiти України- 16

Заслужений вчитель України 6

Викладачiв унiверситету - 10 (Сур’як А.В., Павловська Т.С., Бабій М.Ф., Дмитренко А.В., Голуб С.М., Голуб Г.С, Локайчук С.М.. Мороз І.А., Чижевська Л.Т., Соліч К.В.)

Всього в ліцеї :

42 класи

1222 учнів

1- 4 класи:

16 класів

484 учні

5-9 класи:

20 класів

576 учнів

10-11 класи:

6 класів

162 учні

Класи з поглибленим вивченням:

української мови - 8-А, 9-А

математики – 8-Б, 9-Б

англійської мови – 7-В, 8-В, 9-В

Профільні класи:

«Іноземна філологія» - 10-В, 11-В

«Українська філологія» - 11-А

«Історія» - 10-А

«Математичний» - 10-Б, 11-Б


Мовою освітнього процесу є українська.

Окрім державної, вивчаються англійська, німецька та польська (як навчальні дисципліни).


Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

У навчальному закладі не організовано безперешкодного доступу до приміщення для осіб з особливими освітніми потребами.

На даний час інклюзивні класи не створені у зв’язку з відсутністю потреби.


Організація профільного навчання у 2023-2024 н.р.

Клас

Напрям профілізації

Профіль

Профільні предмети

11-А

Філологічний

Українська філологія

українська мова

11-Б

Природничо-математичний

Математичний

математика

11-В

Філологічний

Іноземна

філологія

англійська мова

10-В

Філологічний

Іноземна

філологія

англійська мова

10-А

Суспільно-гуманітарний

Історичний

історія України

10-Б

Природничо-математичний

Математичний

математика

Організація поглибленого вивчення предметів у 2023-2024 н.р.

Клас

Предмет поглибленого вивчення

Кількість годин на вивчення предмета

7-В

англ.мова

5

8-В

англ.мова

5

9-В

англ.мова

5

8-А

українська мова

4

9-А

українська мова

4

8-Б

алгебра

5

геометрія

3

9-Б

алгебра

5

геометрія

3