Доступ до публічної інформації

Комунальний заклад загальної середньої освіти «Луцький ліцей №14 імені Василя Сухомлинського Луцької міської ради» надає публічну інформацію керуючись Законом України "Про доступ до публічної інформації".

Надання публічної інформації Луцький ліцей №14 імені Василя Сухомлинського здійснює у відповідь на інформаційний запит. Відповідно до статті 19 Закону України "Про доступ до публічної інформації" запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.

При подачі запиту особисто в гімназію він передається в приймальню директора навчального закладу.

Письмовий запит подається в довільній формі.

Запит на інформацію має містити:

1) ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;

2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію, які можна отримати в приймальній директора (1-й поверх).

Форми для подання інформаційного запиту у письмовому виді:

Поштова адреса гімназії для подання інформаційного запиту (на конверті вказувати "Публічна інформація"):

Луцький ліцей №14 імені Василя Сухомлинського,

відповідальній особі з питань запитів на інформацію,

вул. Черняховського,8, м. Луцьк, 43018

телефон: (0332) 26-35-09;

електронна пошта: gimn14lutsk@outlook.com ( в рядку «Тема» вказувати «Публічна інформація»)

У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформить секретар приймальні.

Порядок оскарження рішень розпорядника інформації або бездіяльності

Згідно з Законом "Про доступ до публічної інформації", відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

Відповідно до статті 23 Закону "Про доступ до публічної інформації", рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені:

- директору (м. Луцьк, вул.Черняховського,8);

- начальнику департаменту освіти Луцької міської ради (м.Луцьк, вул. Шевченка,1);

- до суду (Волинський окружний адміністративний суд, м.Луцьк, вул.Словацького, 3)

Запитувач має право оскаржити:

1) відмову в задоволенні запиту на інформацію;

2) відстрочку задоволення запиту на інформацію;

3) ненадання відповіді на запит на інформацію;

4) надання недостовірної або неповної інформації;

5) несвоєчасне надання інформації;

6) невиконання розпорядниками обов'язку оприлюднювати інформацію відповідно до статті 15 Закону України "Про доступ до публічної інформації";

7) інші рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації, що порушили законні права та інтереси запитувача.

Інформація про механізми чи процедури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень Луцьким ліцеєм №14 імені Василя Сухомлинського

Відповідно до статті 17 Закону України "Про освіту", статті 39 Закону України "Про загальну середню освіту" передбачене здійснення громадського контролю за організацією харчування, охорони здоров'я, охорони праці в навчальних закладах, участь громадськості в органах самоврядування ЗЗСО (раді ліцею, піклувальній раді).

Громадяни мають право представляти свої інтереси у ліцеї шляхом подачі звернень відповідно до Закону України "Про звернення громадян".

Інформація про нормативно-правові засади діяльності

Ліцей у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та Статутом ліцею.

Основні закони України, які визначають засади діяльності ліцею:

Закон України "Про освіту";

Закон України "Про загальну середню освіту".