Плани роботи методичних осередків

Графік

проведення засідань предметних комісій

у 2022-2023 н.р.

Комісії

День проведення засідань

Час

Кабінет

Учителів-словесників

третій понеділок місяця

1440

39

Природничо-географічна

четвертий четвер місяця

1240

29

Інформатики і програмування

останній вівторок місяця

1345

23

Фізико-математична

остання пятниця місяця

1240

39

Суспільних дисциплін

третя середа місяця

1400

21

Трудового навчання, образотворчого мистецтва

остання середа місяця

1535

52

Іноземних мов

остання середа місяця

900

40

Спортивно-естетична

останній понеділок місяця

900

17

Психолого-педагогічна

другий понеділок місяця

1400

49

Початкових класів

четверта середа місяця

1240

43

Класних керівників

четверта середа місяця

1345

33

Предметна комісія вчителів-словесників

Проблемні питання

Проблемно-пошукова, дослідницька діяльність учнів на уроках рідної мови і літератури як невід’ємна складова формування творчої, інтелектуальної особистості

Через інтерактивне навчання – до естетично розвиненого учня

Склад комісії

Предметна комісія початкових класів

Проблемне питання комісії

Формування творчої національно свідомої особистості, інноватора через впровадження компетентнісного підходу

Склад комісії

Психолого-педагогічна предметна комісія

Проблемне питання

Інноваційні підходи у здійснені психолого-педагогічного супроводу учасників освітнього процесу в умовах нової української школи

Склад предметної комісії

Природничо-географічна предметна комісія

Проблемне питання

Формування наукових поглядів на природу та взаємодію суспільства та природи, громадянських компетентностей, виховання екологічної культури, забезпечення учнів знаннями і вміннями, необхідними для охорони та відновлення природи, раціонального використання природних багатств, збереження власного життя, формування сучасного світогляду, виховання національної гідності, забезпечення профільного навчання учнів

Склад предметної комісії

Предметна комісія іноземних мов

Проблемне питання комісії

Удосконалення уроку як засобу розвитку творчої особистості вчителя і учня

Склад комісії

Предметна комісія класних керівників

Проблемне питання

Формування інтелектуально розвиненої, духовно і морально зрілої особистості, готової протистояти викликам сучасного світу, патріота України

Склад комісії

Фізико-математична предметна комісія

Проблемне питання

Розвиток ключових і предметних компетентностей учнів в умовах інтегрованого підходу до навчання

Склад предметної комісії

Предметна комісія інформатики та програмування

Проблемне питання

Розвиток творчої обдарованості учнів з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, Smart-технологій та хмарних сервісів Google Warkspace

Склад комісії

Предметна комісія суспільних дисциплін

Проблемне питання

Розвиток інтелектуально-творчого потенціалу особистості в умовах навчально-виховного комплексу, формування громадянина України, ідеалом якого є незалежна держава, національна гідність, готовність вступити у світове співтовариство як рівному серед рівних. Соціалізація особистості в умовах багатопрофільного ліцею в контексті формування національної свідомості та самосвідомості учнів, учителів, батьків

Склад комісії

Спортивно-естетична предметна комісія

Проблемне питання

Забезпечення науково-теоретичної, гуманітарної, загальнокультурної підготовки обдарованих дітей, визначення сфери діяльності, у якій вони досягли б успіху і принесли максимальну користь суспільству

Склад предметної комісії

Предметна комісія трудового навчання

Проблемне питання

Формування предметних компетентностей, виявлення та розвиток творчих здібностей дітей на уроках, індивідуальній роботі через проведення експериментальної роботи, вивчення образотворчого, декоративно-прикладного мистецтва, народних ремесел, рукоділля, технічної творчості, мистецтва народних умільців краю з метою підготовки до життя громадянина України

Склад комісії