07 березня 2022
Drodzy Przyjaciele,

Cała nasza społeczność szkolna jest głęboko wstrząśnięta wojną jaką Wasz kraj musi toczyć w obronie swojej niepodległości. Sercem, myślami i modlitwą jesteśmy z Wami. Wierzymy w zwycięstwo, gdyż racja jest po Waszej stronie. W miarę swoich możliwości staramy się Wam pomagać. Zebraliśmy środki, których wam brakuje i transportem Polskiego Czerwonego Krzyża mają do Was dotrzeć. Gościmy już na naszym terenie pierwsze ukraińskie rodziny. Jesteśmy gotowi dalej wam pomagać, jesteśmy Solidarni z Ukrainą!

Dyrektor, nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zaborze


Dear Friends,

Our whole school community is deeply shocked by the war Your country has to face in defense of its independence. We are with You with our heart, thoughts and prayer. We believe in victory because the right is on Your side. We try to help You as much as possible. We have collected the things that You need. We send it to You by Polish Red Cross. We already host the first Ukrainian families in our territory. We are ready to help you further, we are Solidary with Ukraine!

Headmaster, teachers and students of the Primary School John Paul II in Zabór