29 листопада 2019
від академіка НАПН України Ольги Василівни Сухомлинської