03 листопада 2021
З метою здійснення професійної підтримки та професійного розвитку педагогічних працівників в умовах Нової української школи під час осінніх канікул у закладі була проведена супервізія з тем: «Упровадження формувального оцінювання у НУШ», «Діяльнісний підхід у НУШ». З’ясувавши індивідуальні потреби педагогів та їх очікування, супервізор Папіж Світлана Василівна навчала вчителів володіти інструментами оцінювання досягнень здобувачів освіти у початковій школі, сприяла удосконаленню вмінь здійснювати формувальне оцінювання. Педагоги й адміністрація закладу ще раз докладно опрацювали й обговорили нормативні документи. Під час виконання практичних завдань педагоги поглибили свої знання про сутнісні ознаки формувального оцінювання, особливості впровадження ігрових та діяльнісних методів навчання в початковій школі. Учасники супервізії моделювали ситуації щодо створення ігрового освітнього середовища, організації ігрової діяльності молодших школярів в освітньому процесі.