2020-2021 навчальний рік

ДатаМатеріали
18.01.Урок №1. Поняття мови програмування. Складові мови програмування (конспект, презентація, для тих, хто хоче знати більше)
Урок №2. Знайомство з середовищем програмування. Елементи вікна середовища програмування. Поняття форми. Програмний проект і файли, що входять до його складу. Створення найпростішого проекту, його компіляція, збереження, виконання. (конспект, презентація, опис середовища Lazarus)
2020-2021 навчальний рік
Дата Матеріали
30.03.Цикл з передумовою
04.04.Відображення базових графічних примітивів
06.04.Побудова графіка функції
11.04.Відображення рисунків із зовнішніх файлів
13.04.Практична робота 13. Складання та виконання алгоритмів з повтореннями та розгалуженнями для опрацювання величин
18.04.Практична робота 14. Складання та виконання алгоритмів з графічним відображенням даних
21.04.Тематична контрольна робота з теми «Розгалуження та цикл»
25.04.Розв’язування компетентнісних задач
27.04.
02.05.
Розв’язування компетентнісних задач
04.05. -
16.05.
Виконання індивідуальних і групових навчальних проектів із дослідження предметної галузі
18.05. -
23.05.
Захист проекту. Тематичне оцінювання
25.05. -
29.05.
Повторення і систематизація навчального матеріалу за рік.